Triedy

NázovTriedny učiteľ
I.APaedDr. Beáta Petreková
I.BMgr, Anastázia Mačingová
I.CPaedDr. Silvia Sopková
I.II.DMgr. Eliška Pčolinská
II.AMgr. Viera Paľová
II.BPaedDr. Gabriela Pellová
II.CMgr. Renáta Jacová
III.AMgr. Zuzana Čief Fiľakovská
III.BMgr. Bibiána Šajtyová
III.CMgr. Stanislava Kušnírová
III.IV.DMgr. Tajana Reháková
IV.AMgr. Mária Dudinská
IV.BMgr. Zuzana Poliaková
IV.CMgr. Diana Vančová
V.AIng. Katarína Halušková
V.BMgr. Ivana Drabiková
V.CMgr. Veronika Lošoncziová
VI.AMgr. Eva Gomolčáková
VI.BIng. Zuzana Šáriková
VI.CPaedDr. Iveta Onderová
VII.APaedDr. Viera Helbichová
VII.BMgr. Mária Pastirčáková
VII.CMgr. Miriam Kuciková
VIII.AMgr. Viera Nosáľová
VIII.BMgr. Tatiana Vasková
VIII.CMgr. Katarína Žáková
IX.AMgr. Iveta Payerová
IX.BRNDr. Anna Hakalová