Triedy

I.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Fiľakovská
I.B Triedny učiteľ Mgr. Bibiána Šajtyová
I.C Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Kušnírová
I.D Triedny učiteľ Mgr. Peter Fedor
II.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Dudinská
II.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Poliaková
II.C Triedny učiteľ Mgr. Diana Vančová
II.D Triedny učiteľ Mgr. Tajana Reháková
III.A Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Petreková
III.B Triedny učiteľ Mgr. Anastázia Mačingová
III.C Triedny učiteľ Mgr. Viktória Drugová
III.D Triedny učiteľ Mgr. Tajana Reháková
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Viera Paľová
IV.B Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Pellová
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Renáta Jacová
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Jana Repová
V.A Triedny učiteľ PaedDr. Viera Helbichová
V.B Triedny učiteľ Mgr. Marianna Tkáčová, PhD.
V.C Triedny učiteľ Mgr. Miriam Kuciková
VI.A Triedny učiteľ RNDr. Jana Šafranová
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Vasková
VI.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Žáková
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Iveta Payerová
VII.B Triedny učiteľ RNDr. Anna Hakalová
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Viera Nosaľová
VIII.B Triedny učiteľ Ing. Zuzana Šáriková
VIII.C Triedny učiteľ Mgr. Ivana Šestáková
IX.A Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Onderová
IX.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Humeňanská
IX.C Triedny učiteľ Mgr. Igor Minčík