(NE) BEZPEČNÝ INTERNET

Názov nášho projektu:  (Ne) bezpečný internet

 

Téma:  Bezpečnosť na internete očami detí zábavno – súťažnou formou.

 

Hlavný cieľ:  Propagácia bezpečného a zodpovedného používania internetu, mobilov a  slušného správania v on-line svete, pri vzájomnej komunikácii a dištančnom vzdelávaní.

—————————————————————————————————————–

Cieľ 1: Vzdelávacie aktivity v rámci vyučovacieho procesu predmetu informatika a formou seminárov pre žiakov 2.stupňa k uvedenej problematike.

Cieľ 2: Vytvoriť skupinu aktivistov s cieľom naučiť mladších spolužiakov bezpečne používať internet a ukázať možnosti jeho správneho používania na zábavu a učenie.

—————————————————————————————————————–

Aktéri: Výber žiakov:  12 – 14 ročné deti  (žiaci 7., 8. a 9. ročníka)  ZŠ Bernolákova 16, Košice

Odborní garanti

      1.  PaedDr. Mária Blanárová – riaditeľka školy

           Mgr. Katarína Halušková: učiteľka MAT – INF

  1.   IT odborníci z Syntax Systems s.r.o

Cieľová skupina: 

  1. Žiaci ZŠ Bernolákova 16, Košice 2.stupňa / 12 – 15 ročný žiaci / 100 detí
  2. Žiaci ZŠ Bernolákova 16, Košice 1.stupňa / 8 – 10 ročné deti / 200 detí

 

Prípravná fáza:

  • prípravné vzdelávacie aktivity pre žiakov 2.stupňa – štúdium materiálov, spolupráca s odborníkmi – kyberšikana, kyberstalking, pripojenie na verejný hotspot, free wifi, poskytovanie osobných údajov, zdieľanie intímnych informácií, heslá a ich bezpečnosť, phishing, hoax, grooming – vytváranie falošnej detskej identity dospelým, flaming – zverejňovanie urážlivých správ, malvér, neaktualizovaný operačný systém, neaktualizovaný antivírusový systém, závislosť na počítačových hrách, závislosť na internete (prezeranie webu, komunikácia, nakupovanie,…).
  • tvorba brožúry pre deti a ich rodičov, ktorá bude obsahovať výstižné rady, vhodné stránky, linku pomoci, sponzorov  a pod. na hodinách informatiky,
  • príprava zábavno – súťažného dopoludnia, rozdelenie tém s ohľadom na výsledky ankety: netiketa, hry a iné závislosti, nevhodný obsah na internete, zneužívanie údajov, kyberšikana, netolerancia, sociálne siete a pod.
  • tvorba zábavných aktivít k jednotlivým témam, príprava vlastných fotografií, vtipného videa k jednotlivým témam,

 

  1. Realizácia projektu:

Zábavno-súťažnou formou naučíme spolužiakov ako sa nestratiť vo svete internetu, jednoduchou formou uskutočníme poučné aktivity vhodné pre deti, ukážeme im rozprávky ovečiek a porozprávame sa s nimi o ponaučeniach, ktoré z nich vyplývajú. Každé dieťa dostane nami pripravenú brožúru pre nich a rodičov, ktorá im pomôže v on-line svete.

 

  1. Ukončenie a vyhodnotenie projektu:

Vyhodnotenie výsledkov projektu vzhľadom na stanovené ciele a tvorba výstupov:  / PPT prezentácia, spracovanie videa, nahrávok, písomnej dokumentácie/, poďakovanie sponzorom.

 

Overenie efektívnosti projektu po určitom čase návšteva mladších spolužiakov a rozhovory s nimi o ich správaní na internete.

 

Propagácia aktivít a výsledkov projektu: web stránka našej školy, školský rozhlas, formou fotodokumentácie získanej počas prebiehajúcich aktivít, ktorú bude škola prezentovať vo svojich priestoroch, prostredníctvom komunikácie s rodičmi žiakov / triedne aktívy.