Naše mesto

V rámci akcie Naše mesto sa dňa 07.06. 2019 na našej základnej škole Bernolákova 16 stretlo 15 úžasných mladých ľudí z firmy T-Systems Slovakia s.r.o. Spoločnými silami sme natreli nádhernými farbami plot školskej záhrady a zhotovili 4 vyvýšené záhony pre naše detičky, čím vnesieme do našej záhradky po rokoch opäť život.
Za realizáciu boli zodpovední: pani učiteľka Mirka Kuciková, a pán školník Miloš Takáč.
Zo žiakov prispeli značnou pomocou Lorencová Emka, Miščíková Natálka, Miklušová Miška, Šusterová Natálka, Varga Štefan.
Veľká vďaka patrí ľuďom z firmy T-Systems Slovakia s.r.o., ktorí ukázali, že majú nielen múdre hlavy, ale aj šikovné ruky.
Nádherná akcia.
Ďakujeme všetkým.
Posted in Aktuálne.