Nakresli erb pre svoje mesto

Mesto Košice tento rok oslavuje 650. výročie udelenia vlastného erbu v roku 1369, ako vôbec prvé mesto v Európe. Pri tejto príležitosti mesto vyhlásilo výtvarnú školskú súťaž „Nakresli erb pre svoje mesto“. Výtvarná aktivita sa prepojila so vzdelávacím aspektom, pri ktorom sa dostalo do povedomia žiakov čo je to erb, ale aj niečo z histórie nášho mesta. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy na území mesta a žiaci od 8 do 12 rokov. Tvoriť mohli jednotlivci aj skupiny. Porota vybrala tri najoriginálnejšie práce v kategóriách: „Najkrajší erb“, „Najoriginálnejší erb“ a „Najmodernejší erb“. Práve túto poslednú kategóriu vyhrali naše žiačky Tamara Begeniová a Sofia Zniszczolová z 3.A triedy. Tieto žiačky, spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Máriou Blanárovou a triednou učiteľkou PaedDr. Beátou Petrekovou sa zúčastnili slávnostného odovzdávania výhry primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačkom, ktoré sa uskutočnilo 28. mája 2019 v Historickej radnici mesta Košice. Víťazná škola v každej kategórií získala finančnú odmenu 300 eur a žiačky vecné darčeky. Súčasťou prijatia bola taktiež prehliadka radnice, Archívu mesta Košice a sladké prekvapenie v podobe torty. Toto prijatie bolo veľkým zážitkom nie len pre žiačky, ale aj pre pani učiteľky.  Víťazné diela bude navyše zväčšené v streetartovej verzii. Reportáž TelKE najdete tu.

Posted in Aktuálne.