Moderné technológie v geografii

Pomocou výukového materiálu kartičky si žiaci priraďovaním pojmov zopakovali učivo Typy krajín na Zemi.
Na interaktívnej tabuli sme znázorňovali oblasti výskytu rôznych rás, náboženstiev a jazykov vo svete.
Program HotPotatoes sme nielen využívali pri riešení tajničiek, ktoré preverili naše vedomosti.
Pre žiakov je práca s novými modernými technológiami pútavá a radi by ju využívali vo vyučovacom procese častejšie.

Posted in Geografia.