Mikuláš na ceste

Dňa 6.12.2019 sa žiaci II.B zúčastnili dopravno-preventívnej akcie ,,Mikuláš na ceste“. Hliadka dopravnej polície spolu so žiakmi s mikulášskymi čiapkami vykonávala kontrolu motorových vozidiel a rozdávala vodičom žiakmi zhotovených Mikulášov a čertov. Tí zodpovední, u ktorých bolo všetko v súlade s pravidlami cestnej premávky, dostali spolu s pochvalou Mikuláša, tí ostatní s pokarhaním čerta.

Posted in Aktuálne.