Mamut

31.5.2019 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili matematickej súťaže MAMUT. Žiaci súťažili v 5-členných družstvách. Riešili logické úlohy. Družstvo Berke 1 v zložení Viviána Popovičová, Lucia Levická, Michal Vodička, Richard Molčan, Šimon Šima obsadilo krásne 1. miesto. Z 51 družstiev družstvo Berke 2 v zložení Jana Kaťuchová, Laura Pohlyová, Sára Fecišková, Tomáš Dučai, Maxim Deiml obsadilo 21. miesto.

Posted in Aktuálne.