Kontakt

Riaditeľka:

PaedDr. Mária Blanárová

Zástupkyňa pre I. stupeň:

Mgr. Janka Mikovčáková

Zástupkyňa pre II. stupeň:

Mgr. Danka Tomčová

Vedúca EHÚ:

Ing. Slávka Hornyaková

Základná škola

Bernolákova 16

040 11 Košice

TELEFÓN: +421 55 6422431

E-MAIL: zsberke@centrum.sk

Elokované pracovisko
ZŠ Bernolákova 16

Dolina 43

040 15 Poľov

TELEFÓN: +421 948 770 337