Informačný systém testovania žiakov

Dňa 13.11.2019 sa v telocvični našej školy uskutočnil 2. ročník testovania žiakov – prvákov zo športovej zdatnosti. V školskom roku 2018/19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Aj v tomto školskom roku sa prváci popasovali so športovými disciplínami, z ktorých po ukončení testovania rodičia zistia, na aký šport má ich dieťa predpoklad pomocou osvedčenia, ktoré žiaci obdržia. Osvedčenie, ktoré žiak dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, …). Športovanie v tento deň sa prvákom páčilo a odniesli si množstvo športových zážitkov z dosiahnutých výkonov.

Posted in Aktuálne.