Informácie pre rodičov žiakov 4. ročníka

  1. Z dôvodu mimoriadnej situácie sa pre žiakov 4. ročníka v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia prijímacie skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
  2. Žiaci budú mať možnosť absolvovať prijímacie skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov v máji 2021.
  3. Na základe výsledkov prijímacích pohovorov do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov budú žiaci zaradení od 6. ročníka.

Posted in Aktuálne.