Informácia

Vážení rodičia, milí žiaci!

Obraciate sa na nás s otázkami, aké stránky využívajú vyučujúci jednotlivých predmetov pri zadávaní úloh našim žiakom, ktoré si majú počas tohto „pracovného voľna“ vypracovať. Domáce úlohy na precvičovanie učiva sa zadávajú prostredníctvom https://zsberke.edupage.org daný vyučovací predmet, www.bezkriedy.sk a prípadne mailom na rodičov. Ak nemáte prístupové heslo, obráťte sa na nášho správcu na e-mailovej adrese: zsberke@centrum.sk .

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na vedenie školy na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a spätnú väzbu od rodičov, ktorí sa nám už ozvali.

Do 27.3.2020 sme sa sústredili na opakovanie učiva. Ak táto situácia bude pokračovať, čo predpokladáme, učitelia budú žiakom zasielať aj info o novom učive a poznámky k učivu. Chceme Vás však ubezpečiť, že žiaci nebudú skúšaní a známkovaní elektronickou formou. Neznamená to však, že ak žiaci dostanú dlhodobé úlohy (projekty, PPT, PL a pod.) na domácu prípravu nebudú z nich časom známkovaní po návrate do školy.

Veríme, že túto situáciu všetci zvládneme a čo najskôr sa stretneme v škole.

PaedDr. Mária Blanárová

      riaditeľka školy

Posted in Aktuálne.