Hodina dejepisu

9_1Žiaci 6.-9. ročníka si na hodinách dejepisu vyskúšali život ľudí v minulosti. Na chvíľu sa tak stali pravekými lovcami, prvými roľníkmi, obyvateľmi stredovekých miest žiadajúcich o mestské privilégiá a rovnako sa vžili aj do role kultúrnych a športových osobností 20. storočia.

Posted in Aktuálne.