Geometria

Žiaci 5.A a 5.B triedy
Na hodinách Geometrie sme používali výukové CD k žiackym pracovným zošitom.
Program GeoGebra umožnil vizualizáciu poznatkov z Geometrie.
Na opakovanie tematických celkov sme používali testy HotPotatoes
Word aplikácie na interaktívnej tabuli umožnili rýchle precvičovanie učiva – najmä o veľkých číslach.

Posted in Matematika.