Európa v kocke

Svoju zbehlosť v informačných technológiách žiaci dokazujú aj vo vyučovacom procese.
V ôsmom ročníku sme si učivo geografie zopakovali formou projektu Európa v kocke, kde žiaci od prezentovali pred spolužiakmi jednotlivé štáty Európy. Dozvedeli sme sa nielen základné informácie o krajine ale aj rôzne zaujímavosti z oblastí: kultúry, histórie, známych osobností, cestovného ruchu, gastronómie, športu a podobne.
Ak sa chcete dozvedieť viac o Francúzsku odporúčame Vám prezentáciu žiačky 8.B.
FRANCÚZKO

Posted in Geografia.