EKO ALARM

Triedenie odpadu v našej škole

Naša škola sa prihlásila a bola vybraná do projektu EKO ALARM, ktorý má naučiť žiakov,  ako a prečo minimalizovať a triediť odpad na našej škole.

Cieľ projektu: Zaviesť systém zberu triedeného odpadu na škole.

Cieľová skupina: Žiaci 1 a 2. stupňa ZŠ, zamestnanci školy.

Obdobie: 1.9. 2021 – 30.6. 2022

  • po ukončení projektu sa bude naďalej pokračovať v triedení odpadu

Opis projektu:

Naša škola získala nádoby na trojzložkový triedený zber:

Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad.

Okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostane naša škola aj pravidelný servis (lektorovanie, metodické materiály a pod.).

Lektorovanie:

Našej škole, ktorá si zvolila túto formu vzdelávania, bude poskytnuté vzdelávanie v téme odpadov v troch oblastiach:

  • Odpad;
  • Triedenie odpadov;
  • Zero waste – minimalizácia a predchádzanie vzniku odpadov.

Vzdelávanie bude prebiehať interaktívnou online formou a uskutoční sa pre všetkých žiakov na škole.

„Použité zubné kefky sa premenili na koše na triedený odpad“

Na Slovensku sa ročne predá viac ako 6 milión zubných   kefiek . Tie po použití skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácajú sa tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. Všetky koše, ktoré sú poskytnuté škole, vznikli z druhotných  surovín a sú vyrábané na Slovensku.

Nehádžme odpadky do jedného vreca !