Edukačná aktivita pre I. a II. st. ZŠ „Zásady slušného správania“

Dňa 20.06.2019 žiaci 9. a 8. ročníka predviedli žiakom I. a II. stupňa edukačný program pod názvom „Zásady slušného správania“.
Dňa 21.06.2019 žiaci 9. a 8. ročníka predviedli tento edukačný program deťom v MŠ Šafárikova Košice.
Program pozostával z prezentovania rôznych životných situácií na ulici, v škole, v prírode, v dopravných prostriedkoch…, s ktorými sa stretávame každý deň. Žiaci spoznávali zásady slušného
správania sa a mali pochopiť, ako v rôznych situáciách ľudsky a slušne reagovať.

Posted in Aktuálne.