Druhý ročník lyžiarskeho kurzu druhákov

V termíne 20. -24. 2. 2012 zorganizovala naša škola druhý ročník Lyžiarskeho výcvikového kurzu pre žiakov druhého ročníka v lyžiarskom stredisku Jahodná.
Kurzu sa zúčastnilo 22 druháčikov, z ktorých 8 boli začiatočníci. Tí zvládli základné zručnosti pod vedením odborného lyžiarskeho inštruktora. Ostatní lyžiari šikovne a hravo zvládli základný zjazdový výcvik na svahu Jahodná. Lyžiarsky kurz ukončili naši druháčikovia pretekmi, za ktoré boli odmenení diplomami a sladkou odmenou.
Dúfame, že pre pozitívny ohlas u detí budeme môcť s radosťou pripraviť aj ďalšie ročníky lyžiarskeho kurzu v budúcnosti.  (fotografie)

Posted in Aktuálne.