Dejiny sebavedomia

Žiaci 9.A triedy sa zapojili do súťaže Dejiny sebavedomia organizovanej Štátnym pedagogickým ústavom pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Cieľom súťaže bolo  prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru. Témou súťaže bolo zobraziť významné osobnosti pochádzajúce alebo pôsobiace v regióne, alebo priblížiť významné regionálne udalosti. Súťaz prebiehala v troch kategóriách: písomná, výtvarná, audiovizuálna. V krajskom kole získala žiačka Bianca Estefánová 1.miesto v písomnej kategórii a žiačka Viktória Hajnalová 2. miesto vo výtvarnej kategórii. Za významnú osobnosť si vybrali maliara Leopolda Horowitza. Výherné práce budú súčasťou zborníka žiackych prác Dejiny sebavedomia zverejnenom na Metodickom portáli ŠPÚ. Gratulujeme.

Posted in Aktuálne.