Chrípkové prázdniny

Riaditeľka školy ZŠ Bernolákova 16 oznamuje žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, bude vyučovanie z dôvodu prudkého zvýšenia chorobnosti žiakov

PRERUŠENÉ od zajtra 13. marca 2020 (piatok) do 17. marca 2020 (utorok).

Školský klub detí je MIMO PREVÁDZKY.

Vyučovanie bude pokračovať v stredu 18. marca 2020, ak sa nezmení celoslovenská situácia.

Informácie ohľadom organizácie školy budeme podľa pokynov nadriadených úradov priebežne aktualizovať, sledujte preto aplikáciu Edupage a internetovú stránku školy.

PaedDr. Mária Blanárová
     riaditeľka školy

Posted in Aktuálne.