Celomestský metodický deň učiteľov

Mesto Košice

Magistrát mesta Košice, oddelenie školstva

organizuje  dňa

17. apríla 2019

Celomestský metodický deň učiteľov

základných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl,  vychovávateľov ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,

na ktorý  vás srdečne pozývame.

Cieľom metodického dňa bude okrem možnosti stretnutia učiteľov a vychovávateľov hlavne:

 • vzájomná výmena skúseností, postupov a zručností
 • prezentácia práce najskúsenejších a najlepších pedagógov
 • prezentácia moderných vyučovacích postupov a trendov
 • praktické námety na efektívnu prácu so žiakmi
 • učenie zamerané na potreby žiaka
 • prezentácia najnovších učebných pomôcok
 • posilnenie environmentálnej výchovy
 • práca s komunikačnými prostriedkami
 • prevencia internetovej kriminality
 • výmena názorov a skúseností s renomovanými odborníkmi
 • poznávanie významných miest vzdelávania a kultúry.

Tešíme sa na stretnutie.

Posted in Aktuálne.