Projekt – zbierka úloh

Zbierka úloh z matematiky – opakovanie tematického celku Násobenie a delenie prirodzených čísel.
Zbierky vytvorili žiaci 5. ročníka.

Stavby z kociek

Práca žiakov v 5.A triede
Žiaci vo dvojiciach skladali stavby z kociek podľa zadania úloh v pracovnom liste.
Kreslili stopy stavieb. Plány stavieb.

Pracovné listy

Na hodinách matematiky žiaci vypracovali množstvo pracovných listov.
Úlohy v nich boli zadávané v anglickom jazyku.

Geometria

Žiaci 5.A a 5.B triedy
Na hodinách Geometrie sme používali výukové CD k žiackym pracovným zošitom.
Program GeoGebra umožnil vizualizáciu poznatkov z Geometrie.Pokračovanie

Zábavná matematika

Projektové dni:   Zábavná matematika      

V pondelok – 16. decembra v rámci projektových dní prebiehala aktivita z matematiky pre žiakov VI.A a VI.B triedy za asistencie štyroch žiačok VIII.B triedy.

Aktivita prebiehala na dvoch vyučovacích hodinách.

Pripravili sme pre žiakov aktivity, kde si mohli zasúťažiť v riešení krížoviek, osemsmeroviek, v skladaní tangramov.

Žiaci sa zoznámili s novými logickými  hrami. Sety – hľadanie setov, kariet s rovnakými vlastnosťami. Vlastnosť každej karty:  tvar, farba, počet, výplň.
Pokračovanie