Práce žiakov – Zoner Callisto

Na hodine informatiky sa žiaci 7. ročníka naučili formou moderných metód vyučovania s čiastočným používaním anglického jazyka vo vyučovacom procese v téme: Vektorová grafika pracovať s programom Zoner Callisto.Pokračovanie

Práce žiakov v programe WORD

Žiaci 7. a 8. ročníka preukázali dobrú znalosť práce s textovým editorom WORD. Formou moderných metód vyučovania s čiastočným používaním anglického jazyka vo vyučovacom procese v téme: Práca s textom zvládli pracovať s programom Word 2013.

Cieľom bolo naučiť žiakov vytvoriť vlastné textové dokumenty v prostredí programu. Dokázať premyslieť si celkový vzhľad pripravovaného dokumentu, vytvoriť hlavičku a pätu dokumentu, vhodne zvoliť text, správne ho formátovať a graficky doplniť, aby bol pre čitateľov zaujímavý.Pokračovanie

Práce žiakov v programe skicár

V rámci hodín informatiky žiaci 6. a 7. ročníka pracovali formou moderných metód vyučovania s čiastočným používaním anglického jazyka vo vyučovacom procese v téme: Bitmapová grafika s programom Skicár. Pokračovanie

(Ne)bezpečný internet

Projektové dni: (Ne)bezpečný internet

V dopoludňajších hodinách 16. a 17. decembra 2013 sa uskutočnilo 6 akcií približne pre 200 detí: 1.A, 1.B, 1.C , 2.A, 2.B, 2.C.

Zábavno-súťažnou formou sa deviataci snažili svojim mladším spolužiakom vysvetliť ako sa nestratiť vo svete internetu a spoznať niektoré nebezpečné nástrahy internetu.  Formou interaktívnej multimediálnej prezentácie žiaci spracovali poučné aktivity vhodné pre deti, doplnené rozprávkami ovečiek alebo inými videami. Jedno video bolo spracované samotnými žiačkami 9.A aj s ponaučením.
Pokračovanie

IBOBOR

Výsledky celoslovenskej on-line súťaže IBOBOR v školskom roku 2013/2014

bobor-logoKategória: Bobrík

3. a 4. ročník

Počet súťažiacich: 79

Počet úspešných riešiteľov: 16
Pokračovanie

INTERNETOV-é deti

V rámci prevencie a bezpečnosti na internete  sa žiaci V.A triedy zúčastnili 26.9.2013 exkurzie INTERNETOV-é deti v OC Aupark na Námestí osloboditeľov v Košiciach.

Po príchode boli žiaci rozdelení do skupín v ktorých absolvovali jednotlivé aktivity zamerané na bezpečnosť na internete k témam: internet v živote detí,  fotografovanie a natáčanie videa, internetová komunikácia a sociálne siete, chat a chatovanie, diskusné fóra, blogy a blogovanie, nevhodný obsah na internete, kyberšikana a prevencia voči nej, škola a komunikačné technológie, závislosť.Pokračovanie