Elektronický PL

V rámci projektu pracovali žiaci druhých ročníkov s portálom www.bezkriedy.sk, kde sa naučili samostatne prihlásiť pomocou vlastného hesla a loginu. Pomocou inovatívnej metódy CLIL, na ktorú bol projekt zameraný, sa žiaci naučili správne priradiť a napísať názvy časti domu v anglickom jazyku. Práca na internetovej stránke sa žiakom veľmi páčila.

Animácie

Žiaci štvrtých ročníkov v rámci informatickej výchovy samostatne vytvorili vlastnú animáciu v grafickom programe Revelution Natural Art, ktorá bola na motíve ľudovej rozprávky. Použili nástroje v programe RNA, ktoré sa naučili na hodinách.

Interaktívna tabuľa

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka pracovali počas školského roka s interaktívnou tabuľou v programe „Kartičky“. Cvičenia boli rôznorodé, zamerané na priraďovanie obrázkov k obrázkom s pomenovaním v anglickom jazyku (CLIL). Táto forma učenia je odľahčením vyučovania a hrou, ktorá je základným prvkom vyučovania na 1. stupni ZŠ.

(Ne)bezpečný internet

Projektové dni: (Ne)bezpečný internet

V dopoludňajších hodinách 16. a 17. decembra 2013 sa uskutočnilo 6 akcií približne pre 200 detí: 1.A, 1.B, 1.C , 2.A, 2.B, 2.C.

Zábavno-súťažnou formou sa deviataci snažili svojim mladším spolužiakom vysvetliť ako sa nestratiť vo svete internetu a spoznať niektoré nebezpečné nástrahy internetu.  Formou interaktívnej multimediálnej prezentácie žiaci spracovali poučné aktivity vhodné pre deti, doplnené rozprávkami ovečiek alebo inými videami. Jedno video bolo spracované samotnými žiačkami 9.A aj s ponaučením.
Pokračovanie