Rôznosť sveta

Piataci po prebratí tematického celku o rôznych typoch krajín vo svete, si učivo preopakovali pri tvorbe projektu z geografie. Na základe získaných vedomostí, svojej nápaditosti a zručnosti vypracovali projekt, kde ukázali ako si oni predstavujú život v danom type krajín.Pokračovanie

Moderné technológie v geografii

Pomocou výukového materiálu kartičky si žiaci priraďovaním pojmov zopakovali učivo Typy krajín na Zemi.
Na interaktívnej tabuli sme znázorňovali oblasti výskytu rôznych rás, náboženstiev a jazykov vo svete.
Program HotPotatoes sme nielen využívali pri riešení tajničiek, ktoré preverili naše vedomosti.
Pre žiakov je práca s novými modernými technológiami pútavá a radi by ju využívali vo vyučovacom procese častejšie.

Európa v kocke

Svoju zbehlosť v informačných technológiách žiaci dokazujú aj vo vyučovacom procese.
V ôsmom ročníku sme si učivo geografie zopakovali formou projektu Európa v kocke, kde žiaci od prezentovali pred spolužiakmi jednotlivé štáty Európy. Dozvedeli sme sa nielen základné informácie o krajine ale aj rôzne zaujímavosti z oblastí: kultúry, histórie, známych osobností, cestovného ruchu, gastronómie, športu a podobne.
Ak sa chcete dozvedieť viac o Francúzsku odporúčame Vám prezentáciu žiačky 8.B.
FRANCÚZKO

Poznáš našu Zem?

Projektové dni: Poznáš našu Zem?

Počas projektových dní na našej škole (17. decembra 2013) sme žiakom 5.ročníka pripravili súťaže z geografie, aby si zábavnou formou preverili svoje vedomosti o svete. Starší žiaci 7.C triedy riadili priebeh jednotlivých aktivít. Ivana Horváthová a Jakub Dzák ponúkli žiakom kvíz: Cestujeme okolo sveta, kde pomocou otázok precestovali skutočne celý svet. Sofia Výrostková a Dávid Čík pomáhali odhaliť piatakom tajničku, ktorá bola ukrytá v domino kockách, ktoré museli správne usporiadať. Pokračovanie