Tekvice a deň zdravej výživy

V EP v Poľove to žije farbami jesene. Deti v spolupráci s rodičmi popustili uzdu fantázii a vytvorili krásne diela z tekvíc. V minulom týždni sme si pripomenuli deň zdravej výživy a vytvorili čarovné dielka z ovocia a zeleniny.Pokračovanie

Mikuláš

V piatok 6.12.2019 sa na elokovanom pracovisku v Poľove uskutočnilo tematické vyučovanie na tému Mikuláš . Počas celého dňa sa žiaci na hodinách slovenského jazyka a matematiky venovali Mikulášskym úlohám, ktoré ich svojou rozmanitosťou upútali. Všetky predmety boli tematicky venované tejto téme a obohatené riešením úloh z pracovných listov. Navštívil nás aj samotný Mikuláš, ktorý bol veľkým prekvapením dňa a počas jeho návštevy deti v rámci výchovných hodín ukázali svoj talent v speve, tanci a kreslení.

Mgr. Eliška Pčolinská