Projektové vyučovanie na biológii.

Obľúbenou inovatívnou metódou u žiakov druhého stupňa je projektové vyučovanie. Využívame ho od piateho až po deviaty ročník. Žiaci pri projektoch uplatňujú nielen svoje vedomosti, ale rozvíjajú aj svoju kreativitu, zručnosti či schopnosť vyhľadávať zaujímavé informácie a vytvoriť z nich zaujímavú prácu.Pokračovanie

Tvorba interaktívnych materiálov

Na hodinách biológie sme využívali aj interaktívnu tabuľu. Veľa materiálov sme posielali žiakom na precvičenie cez stránku www.bezkriedy.sk, kde má prístup každý žiak našej školy.

Pre piatov bol vytvorený kvíz o obilninách v  programe Hot Potatoes.

Vyskúšajte sa!

TEST_obilniny

Biológia nás baví

Projektové dni: Biológia nás baví

V dňoch 16. a 17. decembra prebiehali na našej škole Projektové dni. Žiačka VIII.A Natália Andrejková a žiaci VIII. B- René Lumcer, Patrik Hanula, Lea Borbélyová, Martina Jančová a Kristína Soročinová si pripravili pre mladších spolužiakov z III. a IV. ročníka pútavý program.  Pokračovanie

Učíme sa v múzeu

Exkurzia do Východoslovenského múzea pre 5. ročník:

Učíme sa v múzeu

Dňa 15. novembra 2013 žiaci V.A navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach.

Na úvod si prezreli prírodovednú expozíciu „Príroda Karpát“. Videli horniny a minerály, skameneliny nájdené na Slovensku, živočíšstvo a rastlinstvo Karpát. Ich pozornosť bola zameraná na rastliny a živočíchy žijúce v lese.Pokračovanie

Prispôsobenie stavovcov rôznym životným podmienkam

Exkurzia pre 7. ročník: Prispôsobenie stavovcov rôznym životným podmienkam.

Dňa 4. októbra 2013 sa žiaci VII.A a VII.C zúčastnili exkurzie na Spiš: do ZOO v Spišskej Novej Vsi a Spišskej Kapituly.

V najmladšej ZOO na Slovensku si žiaci pozreli všetky pavilóny. Poznávali exotické druhy stavovcov: všímali si typické znaky jednotlivých druhov stavovcov, sledovali stavbu tela a znaky, ktorými sa živočíchy prispôsobili rôznym životným prostrediam, pozorovali znaky bylinožravcov, všežravcov a mäsožravcov, párnokopytníkov a nepárnokopytníkov.
Pokračovanie

Krúžkovanie vtákov

Environmentálna exkurzia pre 6. ročník:

Drienovec: Krúžkovanie vtákov

Dňa 25. septembra 2013 sa žiaci VI.A a VI.B zúčastnili environmentálnej exkurzie.

V ornitologickom stacionári Drienovec im pán ornitológ ukázal, akým spôsobom sa chytajú a krúžkujú vtáky. Predviedol im rôzne druhy vtákov, ktoré sa chytili do sietí. Vysvetlil im, ako sa zaznamenávajú údaje o vtáčích jedincoch získaných odchytom.
 Pokračovanie