Práce žiakov

Inovácia metód, didaktických prostriedkov a foriem práce napomáha k jednoduchšiemu a zábavnejšiemu získavaniu poznatkov v danom predmete. Dôkazom toho sú aktívny žiaci a ich nadobudnuté vedomosti. Pokračovanie

DVOLVER

Žiaci 4. B triedy v rámci projektu „Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“ si na hodinách anglického jazyka vyskúšali prácu s notebookmi. Úlohou každého žiaka bolo zahrať sa na filmového režiséra a vytvoriť svoj vlastný komiks. Pokračovanie

Prezentácie

Žiaci 3. B a 4. B počas celého školského roku na hodinách anglického jazyka usilovne pracovali. Ich úsilie smerovalo k naplneniu cieľov projektu „Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“. V dôsledku ich snahy vznikli počas školského roka rôzne zaujímavé a originálne práce samotných žiakov. Prekvapením aj pre samotnú pani učiteľku anglického jazyka Gabrielu Pellovú bola iniciatíva niektorých žiakov vytvoriť vlastné prezentácie zamerané na anglický jazyk.Pokračovanie

Tešíme sa na Vianoce

PROJEKTOVÉ DNI

Tešíme sa na Vianoce

 (vianočné tradície a zvyky v anglicky hovoriacich krajinách) – projektové dni

16. 12. 2013 triedy: IV. A, IV. B, IV. C, III. A

17. 12. 2013 triedy: I. A, III. C, II. A, III. B

V rámci projektových dní, ktoré sa uskutočnili na našej škole ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach v dňoch 16. a 17. 12. 2013 ako súčasť projektu Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“ sme realizovali blok aktivít v predmete Anglický jazyk na I. stupni ZŠ.Pokračovanie

Halloween

V rámci projektu „Modernizáciou vzdelávacieho procesu bližšie k potrebám našich žiakov“ žiaci 3. B si koncom októbra 2013 pripomenuli sviatok Halloween známy predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách. Žiaci si na hodinu anglického jazyka priniesli kostýmy. Triedna učiteľka Gabriela Pellová spolu so žiakmi vyzdobili triedu v halloweenskom duchu.Pokračovanie