Bernolákova hravo

Vážení rodičia, milí žiaci,
počas prerušeného vyučovania na školách Vám ponúkam možnosť, v tejto neľahkej situácií,
obrátiť sa aj na mňa. Chcem Vám poskytnúť doplnkový materiál k precvičovaniu učiva,
námety na rôzne hravé aktivity, rady.  Na tento účel bude zriadený facebookový profil
Bernolákova Hravo. Pridajte sa a naše hravé učenie môže začať. Teším sa na Vás, školská
špeciálna pedagogička Ľubka.

Posted in Aktuálne.