Adoptuj kravičku

Unikátny projekt realizovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Slovenský mliekarenský zväz spustili projekt Adoptuj kravičku už v roku 2012 a následne jeho vynovenú a rozšírenú verziu v roku 2017. V hre Adoptuj kravičku si deti mohli virtuálne adoptovať ozajstnú kravičku a takto sa zábavnou formou učili o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek aj o práci poľnohospodárov – farmárov.

Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a vypestovať správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať. Novinkou od roku 2021 je zmena Adoptuj kravičku z hry pre jednotlivcov a kolektívy na zábavnú a edukatívnu školskú súťaž.

V školskom roku 2021/2022 sa do tohto projektu zapojili triedy 2.A a 4.A pod vedením p. učiteliek PaedDr. Beaty Petrekovej a Mgr. Zuzany Čief Fiľakovskej.