Poďakovanie

Srdečne sa chceme poďakovať Vám všetkým, ktorí ste akokoľvek prispeli do zbierky potravín, drogérie, hračiek a oblečenia atď. Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom I. a II. stupňa ZŠ Bernolákova 16, rodičom a žiakom elokovaného pracoviska ZŠ Poľov, žienkam z našej školskej kuchyne, aj malým kamarátom z MŠ Šafárikova v Košiciach. Mnoho z vecí poputuje cez OZ „S nami druhým“ priamo do starostlivo vybraných rodín v ťažkej životnej situácii. Časť vecí poputuje do azylového centra Dorka, ktoré pomáha rodinám s deťmi v krízových situáciách. V spolupráci s ÚPSVaR poputuje ďalšia časť vecí do sociálnymi pracovníkmi starostlivo vybraných rodín odkázaných na pomoc. Ste úžasní. Aj tohto roku sa vyzbieralo nádherné množstvo vecí, za čo ešte raz ďakujeme.

Posted in Aktuálne.