Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov.

PaedDr. Mária Blanárová, riad. školy

Posted in Aktuálne.