2%

Dôležité upozornenie ku 2 % z dane FO a PO

Vážení rodičia, z dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 bol prijatý zákon, ktorým sa predlžujú niektoré termíny (pre zamestnancov a zamestnávateľov na doručenie dokladov) na obdobie po skončení pandémie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (2% resp. 3%) môže FO a PO podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V prípade, ak máte záujem darovať 2 % z dane našej škole, môžete potvrdenie odoslať na daňový úrad a scan zaslať triednej učiteľke alebo doručiť priamo do školy s označením triedy, ktorej chcete venovať 2 % z dane v čase od 8:00 – 13:00.

Za pomoc všetkým ďakujeme J.

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

celoročne pracujeme na zlepšení a skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí a opäť je čas, kedy im môžete pomôcť aj Vy. Prostredníctvom občianskeho združenia „Združenie rodičov pri Základnej škole na Bernolákovej ul. č. 16 v Košiciach“,  ktoré aktívne spolupracuje s našou školou, môžete prispieť poukázaním 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019. Poukázaním 2% podporíte predovšetkým triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% poprosíme Vás odovzdať vyplnené nižšie uvedené formuláre triednej učiteľke Vášho dieťaťa.

Za podporu Vám vopred ďakujeme.

Na stiahnutie: Vyhlásenie-pdf, Potvrdenie-pdf

Posted in Aktuálne.