2%

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Celoročne pracujeme na zlepšení a skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí a opäť je čas, kedy im môžete pomôcť aj Vy.

Prostredníctvom občianskeho združenia „Združenie rodičov pri Základnej škole na Bernolákovej ul. č. 16 v Košiciach“, ktoré aktívne spolupracuje s našou školou, môžete prispieť poukázaním 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2021.

Poukázaním 2% podporíte predovšetkým našu školu a triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2%, poprosíme Vás odovzdať vyplnený nižšie
uvedený formulár a potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa triednej učiteľke Vášho
dieťaťa.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • vytvorenie relaxačného prostredia v areáli školy – altánok pre žiakov,
  • materiálno – technické zabezpečenie v triede podľa potreby.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% poprosíme Vás odovzdať vyplnené nižšie uvedené formuláre triednej učiteľke Vášho dieťaťa.

 

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole nákupom učebných pomôcok,
  • materiálne vybavenie školy – napr. oprava žalúzii v triedach a vymaľovanie spoločných priestorov školy – chodby.
Posted in Aktuálne.